Credit: Wilhelmsen
Endring for vekst
For å forberede et globalt selskap på å gå inn i en ny æra, krevdes en ny merkevarestrategi og forenklet merkevarestruktur. Oppgaven var å analysere Wilh. Wilhelmsen ASA merkevare for å utvikle en strategi og identitet som muliggjorde konsernets betydelige transformasjons- og vekstambisjoner.

Wilh. Wilhelmsen ASA er en norskt maritimt industriselskap, og opererer det største maritime nettverket i verden. Gruppen har mer enn 21.000 ansatte og opererer i 75 land.

  • Global markedsanalyse
  • Brand Audit Group
  • Merkevareposisjonering
  • Merkevarestrategi
  • Kommunikasjonsstrategi
  • Merkevare narrativer
  • Portefølje- og merkevarearkitektur
  • M&A merkevarestrategi og guide
  • Implementering og governance
  • Sub-brand analyser

Forenkling for fremtidig vekst

Wilh. Wilhelmsen ASA ønsket å re-evaluere merkevareporteføljen for å rigge selskapet for fremtidig vekst. Med mål om å definere en ny merkevarestrategi, identitet og merkevarearkitektur, fikk The Brand Project oppgaven om å analysere merkevaren og utvikle en strategi og identitet for å muliggjøre selskapets vesentlige transformasjoner og vekstambisjoner.

Wilhelmsen ASA er et massiv global selskap som betjener mer enn 50% av verdens shippingsselskaper i mer enn 125 land. Med et langvarig fokus på vekst og innovative løsninger ble selskapet til en stadig mer kompleks organisk organisasjon med flere vertikaler – noe som resulterte i mange individuelle divisjoner, operative siloer, markedsføring og merkevarer.

Selskapet var klar for en forenkling. En fokusert overordnet merkevarestrategi, en revidert porteføljearkitektur og M&A governance ble utviklet for å muliggjøre fremtidig vekst og posisjonering.

 

En styrket global posisjon

Master brandet Wilhelmsen ble utviklet og definert, og videre lansert og posisjonert sammen med en ny merkevareidentitet, et core narrative, brand story og merkevareplattform. Senior-representanter hos The Brand Project ledet prosjektet og jobbet i tett samarbeid med Snøhetta og Wilhelmsen, for å sikre en helhetlig tilnærming til den nye strategien.

Resultatet var en vesentlig reduksjon i antall merkevarer, og et skift i fokus fra produkter til løsninger på en global skala.

En revidert og forenklet merkevarearkitektur ble utviklet, og en tydelig og enkel “regelbok” for fremtidige M&A- og salgsprosesser implementert. Den nye strategien og identiteten er implementert globalt, og spiller den dag i dag en signifikant rolle i å forme fremtidens Wilhelmsen.

The Brand Project jobber videre med de forskjellige divisjonene, for å implementere den overordnede strategien i både interne og eksterne scenarioer som krever et helhetlig perspektiv på struktur, styresett/eierskap og posisjonering.

Vil du lære mer om prosjektet? Ta kontakt med

Robert Leinders-Krog

Les videre
Combined Shape
Combined Shape
Se flere caser Combined Shape

Når kunder, ansatte og markedet har en sterk relasjon til merkevaren, vil den drive vekst og definere grunnlaget for langsiktig suksess.

Dette er hva vi gjør Combined Shape