Tilrettelegging for internasjonal skalering
Vimond Media Solutions entret et nytt stadie og derfor måtte forberede seg på rask internasjonal vekst. Det ble tydelig at den daværende merkevare- og produktstrukturen begrenset potensialet til å posisjonere seg i det fragmenterte strømmemarkedet. The Brand Project jobbet med Vimond for å implementere en ny merkevarearkitektur og porteføljestrategi med nye navne- og strukturregler. Videre ble det utviklet en kommunikasjonsstrategi for lanseringen av den nye merkevarearkitekturen i markedet.

Vimond Media Solutions AS, etablert i Bergen, er den mest utviklede og velprøvde leverandøren av over-the-top (OTT) streamingplattformer siden 1998. De tilbyr en modulær, nettleserbasert, online administreringsplattform for videoinnhold med svært effektiv arbeidsflyt for levering av OTT livestreams og video-on-demand (VOD). 

 • Global merkevareanalyse
 • Posisjonering og konkurransekartlegging
 • Merkevarestrategi
 • Merkevarearkitektur
 • Navngivning
 • Kommunikasjonsstrategi

En tech-merkevare klar for neste nivå

Ved å være et teknologisk kraftsenter, sto Vimond ansikt til ansikt med de samme utfordringene som de fleste teknologiselskapene i rask vekst møter. Produktene ble laget og designet og satt på markedet raskt. Den opprinnelige merkevarestrategien fra gründerdagene har stort sett vært uendret og flere prosesser anses som mer organiske enn strukturerte.

Den globale merkevareanalysen avslørte at Vimond utmerket seg både innen teknologi og kultur. Selskapet har en levende “people first”-holdning og er faktisk kjent for dette over hele verden. Men for at Vimond skulle kunne fortsette å ha en ledende posisjon i det fragmenterte strømmemarkedet – hvor ny teknologi møter eldre kode og kunden har begynt å forvente sømløse opplevelser, måtte de ta tak i noen utfordringer og benytte seg av mulighetene som lå foran dem:

 • Utvikle en merkevarestrategi med klarhet og fokus.
 • Benytte seg av den raske markedsveksten for å matche deres internasjonale ambisjoner.
 • Lage en struktur som forsterker den utmerkede bedriftskulturen.
 • Reposisjonere seg basert på nye produktnivå og kommunikasjon.
 • Forberede strategien for produktutvikling for en skalerbar SaaS-modell.

 

Struktur for vekst og fokus

Det var nå på tide for Vimond å legge de raske tenårene bak seg, strukturere deres unike kompetanse og produkter, og bruke kjernestyrkene til å ta en global posisjon. Fokuset ble rettet mot merkevare, porteføljestyring og rask strategisk restrukturering.

Etter en rekke samarbeidende workshops ble det konkludert med at de mer detaljerte løsningene ville forbli inne i Vimonds organisasjon, men at den overordnede merkevaren skulle heves ved å bruke unike differensiatorer og skyve posisjoneringen i en ny, mer SaaS-fokusert retning. En komplett porteføljestrategi med nye navne- og strukturregler ble utviklet og implementert. Merkevaren Viamond kretser nå rundt en kjerneplattform som brukes som et grunnleggende styreverktøy for kommunikasjon, ledelse og produktutvikling.

Basert på den nye merkevarestrukturen ble en kommunikasjonsstrategi utviklet og implementert i månedene som fulgte.


På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

Vil du lære mer om prosjektet? Ta kontakt med

Robert Leinders-Krog

Combined Shape
Combined Shape
Se flere caser Combined Shape

Når kunder, ansatte og markedet har en sterk relasjon til merkevaren, vil den drive vekst og definere grunnlaget for langsiktig suksess.

Dette er hva vi gjør Combined Shape