Vi former morgendagens merkevarer

Ved å kombinere merkevareanalyse med strategisk design og forretningsutvikling bistår vi ambisiøse selskaper med å definere, implementere og lede merkevarer på kryss av selskap, organisasjoner, porteføljer, og ansatte – nasjonalt og globalt.

 

Analyse

I en kombinasjon av kvalitativ analyse og data-drevet innsikt, kartlegger vi gapene mellom merkevaren, ledelsen, ansatte og markedet. Denne metoden legger et faktabasert grunnlag for beslutningstaking og posisjonering, samt å identifisere driverne som definerer merkevaren for langsiktig suksess.


På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

 • Brand Audit
 • Porteføljeanalyse
 • Vurdering av merkeverdi
 • Posisjonering og konkurrentanalyse
 • Merkevare- og forretningsanalyse
 • Kategoriinnsikt og -analyse
 • Kundereiseanalyse
Strategi

Ved å kombinere visuell tenkning med strategisk retning, kan vi definere fundamentale byggeklosser som former rammeverket for din merkevare. Slik muliggjøres merkevaren for meningsfulle og verdifulle relasjoner, for å sikre fremtidsrettede og bærekraftige merkevarer.


På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

 • Merkevarestrategi og -plattform
 • Posisjonering
 • Design strategi
 • Merkevaredrevet forretningsutvikling
 • Porteføljestrategi
 • Merkevarearkitektur
 • Rebranding og debranding
 • Navn og tekstuell identitet
Identitet

Ved å oversette merkevarestrategi og -konsepter til visuelle uttrykk, skaper vi et sterkt fundament for å sette merkevaren ut i livet. Slik kan den visuelle identiteten muliggjøre utviklingen av en solid merkevareplattform som skaper sterke merkevareuttrykk og opplevelser – i alle faser av kundereisen. 


På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

 • Visuell identitet
 • Designsystemer
 • Merkevarearkitektur
 • Konseptutvikling
 • Prototyper
 • Digitale designkonsepter
 • Web og applikasjonskonsepter
 • Utvikling av merkevareelementer
 • Brand Guidelines
 • Kommunikasjonskonsepter
 • Opplevelsesdesign
Opplevelse
Holistisk merkevareledelse er essensielt for å bygge sterke og verdifulle merkevarer. Ved å integrere og aktivere merkevarestrategi og identitet i alle touchpoints, hjelper vi deg med ønsket forretningsvekst. Og samtidig bli elsket av både kunder, ansatte og andre interessenter. 

På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

 • Gotomarket strategi og aktiviteter
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Markedsføringsstrategi
 • Designledelse
 • Identitetledelse
 • Implementering av ledelse og merkevareregler
 • Historiefortelling
 • Innholdsutvikling
 • Byråledelse
Se vårt arbeid
Combined Shape
Combined Shape
Se flere caser Combined Shape